darowizna a ceny transferowe

 
Tytuł:darowizna a ceny transferowe
Url:jamrozy.transferowa.pl
Opis: 
 Autorzy naszej strony www wnikliwie omawiają: nowe, zmienione warunki w obszarze dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia kluczowych pojęć (m.in.: danina transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty dodatkowo podstawy prawnej na rzecz dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po omówienie przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jak tak jak elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.)

 
This template downloaded form free website templates